Strategija

Kreiranje strategije nastupa na društvenim medijima je prvi korak nakon što se odlučite da poboljšate prisustvo vašeg biznisa ili brenda na društvenim medijima. Kako društveni mediji uključuju više kanala kao što su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram i drugi, potrebno je analizirati i odabrati prave kanala kroz koje će se komunicirati sa zajednicom.

Šta uključuje kreiranje strategije na društvenim medijima:

  • Analizu postojećeg stanja
  • Analizu konkurencije
  • Odabir kanala na kojima će biznis ili brend biti prisutan, u zavisnosti od ciljeva
  • Pozicioniranje biznisa ili brenda tj. načina na koji će se komunicirati sa sadašnjim i budućim kupcima
  • Kreiranje nastupa i definisanje vrste sadržaja koji će se plasirati na društvenim medijima
  • Definisanje ključnih pokazatelja uspjeha (Key Performance Indicators)
  • Planiranje budžeta

Kontaktiraj me za ponudu

Napiši komentar