Diplomski rad

 Besplatna e-knjiga!

Usmjeravanje globalnih brendova na lokalna tržišta

Ova e-knjiga je nastala kao moj diplomski rad i želio sam da je podijelim sa vama, kako bi bila dostupna svima na korišćenje u pisanju sličnih radova i izučavanju oblasti brend menadžmenta.

E-Knjiga sadrži 36 stranica iz kojih možete naučiti:

Diplomski rad

 • Šta je brend?
 • Pojam i proces brend menadžmenta
 • Koja je uloga brendiranja?
 • Koja je razlika između „proizvoda” i „brenda”?
 • Šta su trgovinske marke?
 • Komunikacione strategije brendova
 • Šta je globalizacija brendova?
 • Šta je koncentracija brenda?
 • Šta je diversifikacija brenda?
 • Šta je ekstenzija brenda?
 • Kako utiče imidž zemlje porijekla brendova na potrošače?
 • Primjere analize brend portfolija, analize konkurencije, SWOT analize, upravljanje brendom i sl.

Sadržaj e-knjige je podijeljen na 4 oblasti:

1. Pojam brenda
2. Strategijske opcije brendiranja
3. Usmjeravanje brendova na lokalna tržišta
4. Praktični dio – Primjer kompanije „Neregelia” d.o.o.

Napiši komentar