SEO za mali biznis

Kako uraditi SEO za mali biznis za početnike

Mali biznisi moraju da koriste najbolje moguće marketing strategije i kanale kako bi preživjeli na tržištima kakva su danas. Prema iskustvu mnogih marketing stručnjaka, SEO je jedan od najboljih marketing kanala za mali biznis. Ako možda mislite da je SEO optimizacija prekomplikovana, neke stvari možete uraditi sami. 

Koji mali biznisi najviše profitiraju od SEO optmizacije?

 • Turističke agencije
 • Transfer agencije
 • Rent a car firme 
 • Male medicinske ustanove
 • Stamatološke ordinacije
 • E-Commerce šopovi
 • Marekting i PR agencije
 • Personalni treneri
 • Cvjećare 
 • Biznis konsalting
 • Računovodstvene agencije i konsalting
 • Hoteli 
 • Teretane
 • Firme za selidbe
 • Pet marketi
 • Agencije za nekretnine
 • Firme za edukaciju
 • Prevodilačke agencije
 • Advokatske kancelarije

Lista biznisa može biti i duža, ali da se zadržim na ovome.

Šta je SEO?

Optimizacija za pretraživače (SEO optimizacija) je proces optimizacije web sajta ili specifične stranice sa ciljem poboljšanja pozicije u rezultatima pretrage na Google, Bingu ili nekom drugom web pretraživaču. To dalje dovodi do efekta povećavanja organskog saobraćaja iliti posjeta web sajtu.

SEO je počeo da se razvija još u 90-im godina kada su se web pretraživači pojavili po prvi put. Danas je to jedna od glavni marketinška strategija u digitalnom marketing za mnogo preduzeća i brendove, zbog izuzetno visokog procenta konverzije.

SEO web optimizacija se fokusira samo na organske rezultate pretrage i ne uključuje PPC optimizaciju (npr. Google oglasi). I SEO i PPC su dio marketinga na pretraživačima, koji se na engleskom popularno zove SEM – Search Engine Marketing.

Primjer razlika između PPC (Google oglasi) i SEO kanala
PPC vs SEO

SEO je efikasan za mala preduzeća i biznise iz više razloga. Jedan od njih je zbog toga što korisnici interneta koriste pretraživače kada traže neki proizvod ili uslugu. A Google i ostali pretraživači će uvijek ponuditi korisniku najkvalitetniji odgovor. Ovo daje mogućnost malom biznisu da se istakne ispred velikih kompanija i brendova, koji iz mog iskustva i analiza, dosta često zanemaruju SEO kao kanal digitalnog marketinga.

Nije bitno da li prodajete proizvod ili uslugu, pišete blog ili magazin, SEO optimizacija pretraživača je neophodna za sve biznise, a pogotovo za male.

SEO optimizacija za mali biznis u kratkim crtama

Ne morate da znate sve SEO faktore i precizne algoritme koje Google koristi za rangiranje web sajtova. Svakako, morate da znate ključne komponente SEO optimizacije.

Jednostavan način da razumijete SEO jeste da sagledate 3 ključna aspekta optimizacije: 

 • Tehničke SEO – predstavlja tehnički dio optimizacije web sajta. Ovaj dio je najčešće vezan za programere ili SEO stručnjake za tehnički dio. Kod tehničkog SEO treba obratiti pažnju na: arhitekturu web sajta, indeksiranje, brzinu učitavanja, mobile responsivnost, URL struktura, SSL zaštita, redirekcije, kompresija i učitavanje slika, interni linkovi koji ne rade i slično. 
 • Sadržaj – prema mom mišljenju, a i mongim drugim stručnjacima, sadržaj je najvažniji dio SEO optimizacije. Uz sadržaj ide i cjelokupna on-page optimizacija.
 • Backlink-ovi – Backlink predstavlja povratni link koji povećavaju autoritet web sajta, vrijednost pojedinačnih stranica i poziciju. Mnogo je polemike da li su backlinkovi obavezni za rangiranje, međutim, iskustva pokazuju da sve zavisi od konkukrencije na pretraživačima. Moguće je pozicionirati web stranicu bez ijednog povratnog linka. 

On-page SEO i Off-page SEO

Termini On-page SEO i Off-page kategorišu SEO aktivnosti na osnovu toga da li ih obavljate na web sajtu ili van njega. 

On-Page SEO za male biznise

On-page SEO (On-site SEO) predstavlja rad na web sajtu – od optimizacije sadržaja do određenih tehničkih aspekata.

 • Istraživanje ključnih riječi
 • Optimizacija sadržaja
 • Optimizacija naslova i podnaslova
 • Optimizacija alt tagova (za slike)
 • Optimizacija meta podataka
 • Optimizacija performansi web sajta (npr brzina učitavanja)
 • Interni linkovi

Cilj je da se obezbijedi i kvalitetan sadržaj i UX, kako bi se stranica na najbolji način predstavila korisniku i zadovoljila pravila web pretraživača.

Optimizacija za slike

Alt tekst za slike ili alt tag je dio teksta u HTML kodu koji opisuje sliku i pojavljuje se ako se slika ne može učitati.

Alt tag je veoma je važan sa stanovišta SEO optimizacije jer pruža bolji kontekst za botove pretraživača, jer oni ne mogu da „vide“ sliku, već čitaju tekst tj. code stranice. Pored alt taga potrebno je povesti računa i o nazivu fajla slike (file name), koji takođe treba da bude opisnog karaktera.

Primjer koda za Alt tag optimizaciju slike na web sajtu
File name i Alt tag za sliku

Kod pisanja alt taga možete se držati sljedećih pravila:

 • Opis – opišite sliku riječima na najbolji mogući način
 • KISS – keep it short & simple, što bi značilo da budete maksimalno jasni i koncizni u 5 do 10 riječi
 • Izbjegavajte stuffing ključne riječi – ne ponavljajte ključne riječi više od jednom

Optimizacija meta podataka

Meta podaci su meta title i meta description. Meta title je izuzetno važan SEO faktor, dok je meta description tu da ubijedi korisnika da klikne na vaš link u SERP-u (Google rezultatima pretrage).

Meta title i meta description su HTML elementi koji predstavljaju naslov i opis stranice. Oni se prikazuju u rezultatima pretrage ili kada se stranica dijeli na društvenim mrežama.

Primjer meta naslova i meta opisa u Google rezultatima pretrage
Primjer meta naslova i meta opisa u SERP-u

Dobro napisan meta naslov i meta opis su šansa da privučete pažnju korisnika i ubijedite ga da klikne na link u SERP-u.

Par savjeta kako da napišete kvalitetan meta naslov i meta opis:

 1. Ključna riječ u meta naslovu

Meta naslov i meta opis web stranica su mjesta koja treba da sadrže ključnu riječ za koju želite da rangirate stranicu.

Praksa pokazuje da je najbolje da ključnu riječ bude što bliže početku u meta naslovu. Svakako, ovo nije obavezno pravilo. Primijetićete da postoje stranice koje su veoma visoko rangirane i bez ovog pravila, jer na rangiranje utiče veliki broj SEO faktora.

 1. Pazite na dužinu meta podataka

Meta title je nabolje držati u okviru do 600 piksela, a meta opis do 920 piksela.

U slučaju da naslov i opis budu predugački, Google će ih skratiti, što neće izgledati lijepo i biće nepotpuno za korisnika.

 1. Budite jedinstveni

Niže je nekoliko elemenata koje možete da koristite da biste svoj meta naslov učinili jedinstvenim:

 • Koristite pitanje
 • Uključite broj
 • Dodajte tekuću godinu
 • Koristite zagrade
 • Dodajte ime vašeg brenda na kraju, ako ste prepoznat brend u svojoj niši 

Off-Page SEO za male biznise

Off-Page SEO odnosi na kreiranje backlinking kampanja u cilju dobijanje kvalitetnih povratnih linkova (backlinks), kako bi se web pretraživačima pokazalo da web sajt ima autoritet i veću vrijednost od konkurentskih web sajtova. 

Neke od backlinking tehnike koje se često koriste su:

 • Gostujući tekstovi i blogovi
 • Outreach
 • Skyscraper tehnika
 • Testimonijali
 • Broken link building 
 • PR saopštenja
 • Upisivanje u direktorijume

Tehnika izgradnje povratnih linkova (link building) ima mnogo. Ne odgovara svaka tehnika za svaki tip biznisa i web sajta, važno je napomenuti. 

Potrebne su vam profesionalne usluge za link building kampanje? Javite se za besplatne konsultacije i ponudu. 

Off-page SEO je usko povezan sa drugim strategijama digitalnog marketinga, kao što su marketing na društvenim mrežama, digitalni PR ili brendiranje, koji imaju indirektan uticaj na izgradnju backlinkova, povjerenja i autoriteta web sajtova.

Vrlo je važno napomenuti da se uspješna SEO strategija sprovodi na temeljima usklađenosti aspekata On-page i Off-page SEO optimizacije. 

White hat SEO ili Black hat SEO

Popularno pitanje kod mnogih vlasnika biznisa, kada hoće da rade na SEO unapređenjima je – da li radite “White hat SEO” ili “Black hat SEO”? Svakako, treba da znate da postoji i termin “Grey hat SEO”. 

Ovi termini se koriste za opisivanje tri grupe SEO stručnjaka – onih koji se pridržavaju pravila postavljenih u Googleovim smjernicama i onih koji krše ta pravila.

Black hat SEO je skup neetičkih (i obično neželjenih) praksi za poboljšanje rangiranja web sajta.

Ove tehnike mogu dovesti do željene pozicije na Google za jako kratko vrijeme, međutim, pretraživači će najvjerovatnije penalizovati web sajt prije ili kasnije. Neke od Black hat SEO tehnika su:

 • Cloacking
 • Redirekcije
 • Stuffing ključnih riječi
 • Manipulacije linkovima
 • PNB mreže
 • Farme linkova
 • SPAM komentari

White hat SEO se, s druge strane, odnosi na sve dozvoljene SEO tehnike koje se pridržavaju smjernica i pravila. To je dugoročna strategija u kojoj su dobro rangiranje proizvod kvalitetne optimizacije, kvalitetnog sadržaja i pristupa orijentisanog na korisnika.

 • Prirodno dobijeni linkovi
 • Brand izgradnja 
 • Digitalni PR
 • On-page optimizacija
 • Fokus na kvalitentom sadržaju
 • Interno linkovanje

Dok većina stručnjaka za SEO slažu da je „white hat“ pravi put, treba da znate da i ove tehnike katkad uključuju kupovinu linkova što je takođe protiv Googlevih smjernica i pravila.

Optimizacija sadržaja za SEO

Sa pravom se kaže da je “sadržaj kralj” (content is king). 

Bez kvalitetno sadržaja, veoma je teško pozicionirati se u samom vrhu. A iskusan SEO stručnjak nikada ne optimizuje sadržaj “za pretraživače”, već za korisnike

Da bi znali da optimizujete sadržaj, morate imati polaznu tačku. Ta tačka je poznavanje biznisa i istraživanje ključnih riječi. Kroz istraživanje dolazite do liste ključnih riječi ili termina, za koje možete raditi optimizaciju sadržaja tj. web stranica. 

Kada izabere ključnu riječi za određenu stranicu – to je takozvana target ili glavna ključna riječ. Kad definišete glavnu ključnu riječ, spremni ste da počnete rad na tekstu. 

Uvijek pratite sljedeći osnovni SEO princip za optimizaciju sadržaja. (Osim ako nemate 10 godina iskustva u SEO, onda ga zanemarite) 

1 WEB STRANICA1 TARGET KLJUČNA RIJEČ

Ovo pravilo znači da se stranica pozicionira za jednu ključnu riječ i njene bliske varijacije.

Kako da optimizujete sadržaj?

Ključnu riječ koju ste definisali za određenu web stranicu koristite u SEO elementima na sljedeći način:

 • Meta title i meta description – ovaj dio je već opisan ranije u tekstu.
 • URL – potrudite se da URL bude što kraći, opisiv i da sadrži ključnu riječi. Primjer: ključna riječ “autoperionica podgorica”, URL www.domen.com/autoperionica/ ili www.domen.com/autoperionica-podgorica/
 • Naslov i podnaslovi – koristite ključnu riječ u naslovu, u podnaslovima koristite bliske varijacije ključnih riječi
 • U tekstu stranice – za osnovni pojam SEO optimizacije, ponovite nekoliko puta ključnu riječ: na početku, po sredini i na kraju teksta
 • Alt tag za slike – ovaj dio je ranije opisan u tekstu
 • Interni link – usmjerite interni link sa anchor tekstom za ključnu riječ sa druge stranice ka stranici koju optimizujete, i obrnuto, samo za drugi anchor tekst. 

Analitika za SEO i praćenje rangiranja

Pozicije tj. rangiranje ključnih riječi se može pratiti besplatno preko Google Search Console. Ovo je Googleov besplatni alat, preko kojeg možete prijaviti web sajt kod Google, postaviti sajt mapu. 

Sličan alat ima i Bing, zove se Bing Webmasters

Kroz Search Console možete pratiti pozicije ključnih riječi, broj klikova, broj impresija, CTR, indeksirane stranice, probleme sa indeksiranjem, saznati koliko često Google indeksira web sajt, backlinkove i slično. 

Google Analitiku, vjerujem, već poznajete ukoliko imate web sajt. Omogućava vam da pratite posjete na web sajtu, konverzije i još mnogo toga.

Zaključak

Nadam se da sam donekle približio i pomogao onima koji žele poboljšati svoj web sajt i poziciju u pretraživačima. 

SEO nije lak, ali nije ni neshvatljiv. Ukoliko imate strpljenja i vremena, možete sami uraditi pomenute stvari i unaprijediti rangiranje. Benefite koje ćete osjetiti nakon unapređenje ćete imati u direktnom povećanju organskih posjeta, upitima klijenata (lead-ovima), povećanju konverzija i prodaji. ROI je nabolji pokazatelj, a on je veoma visok kod kanala SEO.

Published by Ivan Radonjić

eBusiness specijalista u Crnogorkom Telekomu.U tekstovima iznosim samo moje mišljenje i ono ne predstavlja stavove kompanije u kojoj radim.

One thought on “SEO za mali biznis

Napiši komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.