Digitalna transformacija poslovanja

Nove generacije kupaca i tehnologija diktiraju tržišna pravila. Decenijama unazad korišćeni poslovni modeli preduzećima ne mogu više da obezbijede stalan rast i razvoj. Suočeni sa tržišnom situacijom većina preduzeća i organizacija u potrazi je za novim poslovnim modelima, koji će obezbijediti nove prihode i smanjenje troškova. Kreiranje novih poslovnih modela zahtijevaju transformaciju preduzeća u skladu sa tržišnim izazovima. Digitalna transformacija poslovanja sa sobom nosi novi način razmišljanja i pristupa problemima. Ključ uspješne digitalne transformacije je:

Nova strategija

Za uspješnju transformaciju poslovanja neophodno je definisati (često i potpuno promijeniti) pravac u kojem preduzeće treba da ide, za šta je zadužen sam top menadžment preduzeća. Strategija je zamišljeni put preduzeća, dok je vizija fenjer koji je osvijetljava i pokazuje pravac preduzeću. Nova strategija treba da pokaže novi način korišćenja resursa, njinovu optimizaciju i nove izvore prihoda.

Poboljšanje korisničkog iskustva

Transformacijom preduzeća želi se napraviti tehnološki progres, koji će omogućiti bolje korisničko iskustvo. Svijest kupca se mijenja paralelno sa razvojem tehnologije. Tehnologija mijenja navike kupaca gotovo svakodnevno. Savremeni kupac želi da njegove želje budu zadovoljene na nov i jedinstven način. Iako je krajnji cilj preduzeća profit, nikako ne smije zaboraviti na koji način dolazi do njega – kroz zadovoljne i lojalne kupce.

Digitalna transformacija poslovanja

Digitalni marketing

Preduzeća moraju biti svjesna da današnji (i budući) kupci odrastaju uz internet tehnologije, koje im omogućavaju brz i lak pristup informacijama. Ovo sa sobom nosi promjenu u načinu na koji se preduzeće oglašavanja, analizira i prikuplja podatke, i komunicira sa kupcima.

Savremeni CRM sistem

Gotovo da nema preduzeća koje nema neki oblik CRM-a. Pravilno analiziranje i korišćenje podataka kupaca jedan je od ključnih faktora za uspješno poslovanje! Da bi se preduzeće uspješno transformisalo potrebno je da ima savremeni i dobro organizovan CRM (Customer Relationship Management). Svaki kupac je specifičan po svojim željama i potrebama, pa ga tako treba i posmatrati. Savremeni CRM softveri omogućavaju da se te želje i potrebe na pravi način analiziraju i iskoriste za kreiranje adekvatne ponude prema kupcu.

 


Napiši komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.