Dan u kojem nijeste ništa naučili je izgubljen

Prije samo dva dana, studenti Ekonomskog fakulteta u Podgorici su imali priliku ili bolje reći čast, da prisustvuju promociji knjiga jednog od najvećih teoretičara menadžmenta, profesora Isaka Adižesa. Bez sumnje, ovo se nije smjelo propustiti. Tokom studija je bilo toliko predmeta i knjiga, kroz većinu su se provlačile njegove teorije. Mogu reći da ovaj čovjekContinue reading “Dan u kojem nijeste ništa naučili je izgubljen”