U susret seminaru sa Marshallom Goldsmithom

U maju ove godine objavljeno je studentsko takmičenje za dobijanje kotizacije za seminar sa Marshallom Goldsmithom. Odmah po objavljivanju takmičenja, Jovana Šakotić i ja, smo formirali Darma tim i prijavili se sa projektom Program inkluzije mladih kroz sportske i vannastavne aktivnosti.

Takmičenje je bilo organizovano u tri kategorije: izrada studije slučaja o crnogorskoj kompaniji ili ličnosti, marketing kampanja za promociju kupovine domaćih proizvoda i projekat od društvenog značaja primjenljiv na Crnu Goru. Na kraju takmičenja organizator seminara i takmičenja, Blue Coach konsultantska kuća nagradila je oko 20-tak studenata sa besplatnim kotizacijama za seminar sa Mashallom Goldsmithom i njegovom knjigom “What Got You Here Won’t Get You There“.
Seminar sa Marshal Goldsmith
Marshall Goldsmith je jedan od najuticajnijih mislilaca u oblasti liderstva i autor/editor više do 30 knjiga. Bio je savjetnik mnogim izvršnim direktorima svjetskih kompanija. Možete pogledati predavanje koje je održao u Google.

Mogu vam reći da jedva čekam da zauzmem mjesto u sali i počnem da upijam riječi Dr Goldsmitha. 🙂

Napiši komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.