Jugaad inovacije: Napravi što ti je potrebno sa onim što imaš

Inovacija je ponekad eureka trenutak, a nekada detaljno planiran i organizovan proces.  Uglavnom, manje kompanije i organizacije se oslanjaju na feedback od kupaca, kreativnost i inicijative pojedinaca u kompaniji. Dok kod velikih kompanija, situacija je sasvim drugačija. Inovacije najčešće dolaze iz jasno strukturiranih procesa, koje karakterišu: veliki budžeti, standardizovani poslovni procesi i kontrolisani pristup informacija iContinue reading “Jugaad inovacije: Napravi što ti je potrebno sa onim što imaš”