Jugaad inovacije: Napravi što ti je potrebno sa onim što imaš

Inovacija je ponekad eureka trenutak, a nekada detaljno planiran i organizovan proces.  Uglavnom, manje kompanije i organizacije se oslanjaju na feedback od kupaca, kreativnost i inicijative pojedinaca u kompaniji. Dok kod velikih kompanija, situacija je sasvim drugačija. Inovacije najčešće dolaze iz jasno strukturiranih procesa, koje karakterišu: veliki budžeti, standardizovani poslovni procesi i kontrolisani pristup informacija iContinue reading “Jugaad inovacije: Napravi što ti je potrebno sa onim što imaš”

Disruptivne inovacije – Airbnb i Uber

Svakoga dana određeni broj kompanija prestaje sa radom. Najčešće su to mlade kompanije – koje nijesu uspjele da se izbore za dio tržišnog kolača. S druge strane, svakodnevno se pokreću nove kompanije, sa željom da budu uspješne u poslovanju. U tom ciklusu kompanija koje se pokreću i gase, samo određeni broj uspije da ostvari tržišniContinue reading “Disruptivne inovacije – Airbnb i Uber”

Znanje u organizacijama i zašto je Nokia posrnula

Kompanije su decenijama gradile svoje profitabilne biznise na tome što su bile produktivnije, imale bolju tehnologiju, lakše dolazile do resursa itd. Međutim, savremeni tokovi poslovanja pokazuju da više nije važno kakvu tehnologiju imate ili da li su vaši resursi jeftniji od konkurentskih, bitno je znanje koje posjeduje organizacija. Kompanije sve više svoju prednost zasnivaju naContinue reading “Znanje u organizacijama i zašto je Nokia posrnula”