Znanje u organizacijama i zašto je Nokia posrnula

Kompanije su decenijama gradile svoje profitabilne biznise na tome što su bile produktivnije, imale bolju tehnologiju, lakše dolazile do resursa itd. Međutim, savremeni tokovi poslovanja pokazuju da više nije važno kakvu tehnologiju imate ili da li su vaši resursi jeftniji od konkurentskih, bitno je znanje koje posjeduje organizacija.

Kompanije sve više svoju prednost zasnivaju na znanju i ljudskim resursima u kompaniji. Takve stvari se teško kopiraju od strane konkurenata, a povećava se mogućnost inovacija što postavlja kompaniju kao nekog ko kreira promjene i ambijent u kojem posluje. Ključna komponenta u stvaranju znanja jesu ljudski resursi, koji omogućavaju da kompanija akumulira znanje i iskoristi ga na pravi način. Veoma je bitna kultura koja vlada u organizaciji i način na koji se prihvataju nove ideje.

Evo jednog primjera koji sam skoro pročitao, a tiče se kompanije Nokia. Kad je Nokia apsolutno dominirala tržištem mobilnih telefona  2004. godine, nekoliko zaposlenih te kompanije je predstavilo prototip novog (revolucionarnog) mobilnog telefona menažmentu kompanije. Bio je to pametni telefon (smartphone) koji nije nimalo ličio na tadašnje telefone, mogao se konektovati na internet i imao je veliki ekran bez tastature kojim se upravljalo prstima. Tadašnji menažment kompanije je odbacio ideju sa obrazloženjem da bi to moglo da poremeti tadašnje planove proizvodnje, prodaje i marketinga. Da su krenuli u proizvodnju to bi bio rizik, ali ko ne rizikuje taj ne profitira. Tri godine kasnije, bum! Apple objavljuje svoj iPhone koji liči na Nokijin prototip iz 2004. godine i potpuno mijenja tok u industriji mobilnih telefona. Naravno, epilog je poznat, Nokia se već godinama bori da napravi telefon koji će biti konkurentan na tržištu.

Published by Ivan Radonjić

eBusiness specijalista u Crnogorkom Telekomu.U tekstovima iznosim samo moje mišljenje i ono ne predstavlja stavove kompanije u kojoj radim.

2 thoughts on “Znanje u organizacijama i zašto je Nokia posrnula

Napiši komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.