Kako da podesite Twitter Cards za vaš blog u 3 koraka

Pišem blog više od 3 godine. Kao jedan od najboljih načina za promociju bloga i tekstova pokazale su se društvene mreže. Tačnije Facebook i Twitter. Na neki način ovo je logično, obzirom na veliki broj korisnika ovih mreža. Na Twitteru se timeline veoma brzo mijenja. Svakog minuta stižu novi tvitovi. Da bi postigao bolju vidljivost tvitaContinue reading “Kako da podesite Twitter Cards za vaš blog u 3 koraka”

Šta je Facebook Relevance Score?

Konstantnim unapređenjem platforme za oglašavanje, Facebook pokušava da poboljša sistem oglašavanja i način na koji vrednuje oglase koji se prikazuju korisnicima. Nedavno su iz Facebooka objavili na svom blogu da uvode novi kriterijum za vrednovanje Facebook oglasa Relevance Score. Ukoliko pažljivo pratite oglase koje ste kreirali sigurno ste uočili da ste dobili novu metriku, naContinue reading “Šta je Facebook Relevance Score?”

Kako kreirati retargeting kampanju na Facebooku u 3 koraka

U eri digitalizacije sve više blijedi koncept klasičnog oglašavanja na bilbordima, televiziji i printu. Potvrda da se kompanije više orijentišu na digitalne marketinške kanale je konstantan rast budžeta za digitalni marketing i smanjeno ulaganje u tradicionalne kanale komuniciranja. Nike, američki proizvođač sportske opreme, jedna je od prvih velikih kompanija koja se okrenula digitalnim kanalima. OvajContinue reading “Kako kreirati retargeting kampanju na Facebooku u 3 koraka”

Centralizovani vs. Decentralizovani model upravljanja društvenim medijima u organizaciji

Društvene medije ne moramo posmatrati samo sa aspekta komunikacije kompanije sa potrošačima. Zađimo u organizacionu kulturu i strukturu, i posmatrajmo društvene medije iz toga ugla. Kako se vremenom povećavao broj korisnika društvenih medija tako je i rasla potreba kompanija da budu prisutne na njima. Međutim, u većini kompanija potrebu za prisustvom na društvenim medijima nijeContinue reading “Centralizovani vs. Decentralizovani model upravljanja društvenim medijima u organizaciji”

Društveni mediji kao dio korisničke podrške i slučaj KLM

Društvene medije ne treba posmatrati samo kao promocioni ili PR kanal za plasiranje informacija o novim proizovodima i servisima. Društvene mreže su takođe izvrstan online kanal za kreiranje korisničke podrške. Šta više, u određenim industrijama je potrebno da upotreba društvenih medija bude više orijentisana na brigu o korisnicima (social customer care) i rješavanje njihovih pitanja.Continue reading “Društveni mediji kao dio korisničke podrške i slučaj KLM”

Dvije godine blogovanja – You are what you publish

Dugo sam čekao da napišem svoj prvi post, nekako sam se ustručavao. Sama pomisao da možda neće niko čitati tekstove me odbijala da počnem da pišem. Onda sam jednog jutra odlučio da kreiram blog i zaplovim blogerskim vodama. Sa skoro nimalo znanja iz web dizajna i programiranja napravio sam blog, koji se nalazio na besplatnojContinue reading “Dvije godine blogovanja – You are what you publish”

Online community – potrošači oko brenda

Teško mi je da shvatim kada se preduzeća ne brinu o svojim potrošačima/klijentima što sam i pominjao u tekstu o zadovoljstvu potrošača. Realno takva preduzeća brzo nestaju sa tržišta. Da li se neko zapita u preduzeću šta se dešava kada potrošači postanu online zajednica? Česta je pojava da mnoga preduzeća ne žele da iskoriste prednostiContinue reading “Online community – potrošači oko brenda”