Pozicioniranje brenda

Marlboro manMenadžment svake kompanije želi da se njihov brend razlikuje od konkurentskih. Možda se može napraviti proizvod koji je na neki način drugačiji od konkurentskog, međutim, na potrošačima je da uoče tu razliku. Da percipiraju brend na drugačiji način. Taj brend mora  potrošaču da predstavlja neku vrijednost zbog koje će on određeni brend da stavi na prvo mjesto kada razmišlja o kupovini. Ovaj proces predstavlja pozicioniranje brendasvijesti potrošača.

Proces kreiranje imidža brenda u svijesti potrošača nije nimalo lak. Na menadžmentu kompanije je da odluči kako želi da predstavi svoj brend. Bez obzira koju odluku da donesete, da budete brend sa višom cijenom, nižom, da kvalitet proizvoda/usluge bude na prvom mjestu, da se diferencirate kroz odličan i efikasan customer service, imate inovativne ambalaže ili reklame, na tržištu to morate jasno predstaviti.

Poznat je slučaj pozicioniranja Marlboro cigareta, kada su željeli da promijene način na koji ih potrošači doživljavaju. Ideja je bila da se kreira simbol koji će predstavljati brend na duge staze, jer promijeniti način na koji vas potrošači posmatraju nije jednostavno i ne može se to dogoditi preko noći. Kroz komuniciranje sa potrošačima predstavili su brend koji odlikuje snagu i odlučnost. Marlboro se smatrao ženskim cigaretama, nakon predstavljanja Marlboro Man-a (koji će dugo godina ostati simbol prepoznavanja) do danas predstavlja brend koji preferiraju muškarci. Veliku ulogu u repozicioniranju brenda imao je i product placement. U mnogim holivudskim ostvarenjima poznati glumci su predstavljeni kao korisnici Marlboro cigareta.

Published by Ivan Radonjić

eBusiness specijalista u Crnogorkom Telekomu. U tekstovima iznosim samo moje mišljenje i ono ne predstavlja stavove kompanije u kojoj radim.

2 thoughts on “Pozicioniranje brenda

Napiši komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: