— —

Marlboro

Marlboro man

Marlboro man ka primjer repozicioniranja i promjene imidža brenda.

Napiši komentar