Centralizovani vs. Decentralizovani model upravljanja društvenim medijima u organizaciji

Društvene medije ne moramo posmatrati samo sa aspekta komunikacije kompanije sa potrošačima. Zađimo u organizacionu kulturu i strukturu, i posmatrajmo društvene medije iz toga ugla. Kako se vremenom povećavao broj korisnika društvenih medija tako je i rasla potreba kompanija da budu prisutne na njima. Međutim, u većini kompanija potrebu za prisustvom na društvenim medijima nijeContinue reading “Centralizovani vs. Decentralizovani model upravljanja društvenim medijima u organizaciji”

Od kupca do prijatelja – zadovoljstvo potrošača

Prilika koja mi se ukazala još dok sam bio student da radim u maloprodaji bila je ključna stvar koja je uticala na formiranje mog stava prema kupcima i klijentima. Iz tog iskustva sam naučio kako da budem empatičan tj. da se stavim u poziciju kupca. Ovo je veoma bitno u današnjem poslovanju gdje svaki kupac/klijentContinue reading “Od kupca do prijatelja – zadovoljstvo potrošača”

Najbolje kompanije u Crnoj Gori u 2012. godini

Prošle nedjelje sam imao priliku da prisustvujem dodjeli nagrada Najboljim kompanijama za rad u Crnoj Gori, koje je organizovala konsultantska agencija Blue Coach na osnovu istraživanja sprovedenog u 26 kompanija. Dobro je poznato koliko je poslovno okruženje u Crnoj Gori skeptično i da se rijetko sprovode slična istraživanja. Vlasnici i direktori kompanija nerado dozvoljavaju daContinue reading “Najbolje kompanije u Crnoj Gori u 2012. godini”

Znanje u organizacijama i zašto je Nokia posrnula

Kompanije su decenijama gradile svoje profitabilne biznise na tome što su bile produktivnije, imale bolju tehnologiju, lakše dolazile do resursa itd. Međutim, savremeni tokovi poslovanja pokazuju da više nije važno kakvu tehnologiju imate ili da li su vaši resursi jeftniji od konkurentskih, bitno je znanje koje posjeduje organizacija. Kompanije sve više svoju prednost zasnivaju naContinue reading “Znanje u organizacijama i zašto je Nokia posrnula”

Digitalizuj biznis

Danas je sve veća potreba za digitalizacijom biznisa, to nije zato što je to moderno, nego zato što je sve više kupaca i klijenata na Internetu. Većina firmi zanemaruje ovaj aspekt biznisa. Da li je to zbog neznanja ili zato što ne žele da se upuštaju u marketinške kampananje koje su jeftinije od mnogih televizijskihContinue reading “Digitalizuj biznis”